Adress
Bankgatan 1
57332 Tranås
Telefon: 0140-539 99
E-post: info@babar-nightclub.se
Webmaster: webmaster@babar-nightclub.se

Önskar ni hyra restaurangen eller hela lokalen?
Kontakta oss på info@babar-nightclub.se


Besök oss gärna på Facebook för mer information och kommande event.
Kameraövervakning
Vi kamerabevakar våra lokaler i brottsförebyggande syfte. För våra gäster och personalens trygghet.
Vi följer kamerabevakningslagen SFS 2018:1200.
Ni kan begära att vi raderar uppgifter om er och ni kan klaga hos Datainspektionen om ni tycker vi bryter mot lagar, regler eller avtal.